ՏՈՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

                                

                                                                                                                                                                                                                 ԽԵՆԹ  ԱՆՑՅԱԼ  ԼՈՒՍԵ  ԱՊԱԳԱ    ԽՈՐԱԳՐՈՎ  ՏԵՂԻ  ՈՒՆԵՑԱՎ    ՎԵՐՋԻՆ  ԴԱՍ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ  :     ՄԵՐ   ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐԸ  ԵՎ  ԻՐԵՆՑ  ԿԱՏԱՐԱԾ   ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

                                  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ   ՆՎԻՐՎԱԾ   ԵՂԵՌՆԻ  ԶՈՀԵՐԻ  ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ                                                                    ՈՂԲԱ՜Մ    ՄԵՌԵԼՈՑ  ԿՈՉԵ՝Մ  ԱՊՐՈՂԱՑ  ԽՈՌԱԳՐՈՎ    

   

ՓԵՏՐՎԱՐԻ     13….. 

<<Տյառնընդառաջ>>ներկայացրեցին  ազգային  խաղեր, ավանդույթներ:       

   Ա.Գալստյան 

 Ազգային  երգ  ու  պարով  հանդես  եկան աշակերտները: 

Ա.Գալստյան  

Ն.Աֆրիկյան 

 ՍՈՒՐԲ  ԶԱՏԻԿ 

 

06.07.2017Թ.   ՏԵՂԻ  ՈՒՆԵՑԱՎ   9-ՐԴ  ԴԱՍԱՐԱՆԻ  ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ  ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ  ԲԱՇԽՄԱՆ  ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ